ERL sol·licita permís per obtenir dades estadístiques de la seva navegació pel web, en compliment amb el RD 13/2012.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús. Més informació

Accepto

ESCOLA RAMON LLULL pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del Web. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web del Web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'Usuari . Gràcies a les cookies, resulta possible que Salamandra Web reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació . Per utilitzar la Web, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per ESCOLA RAMON LLULL, sense perjudici que en tal cas serà necessari que l'Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre.

Les cookies que s'utilitzen en els llocs i pàgines web del Web poden ser servides per l’ESCOLA RAMON LLULL , en aquest cas se serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte d'ESCOLA RAMON LLULL (com per exemple, les cookies que s'empren per servir la publicitat o determinats Continguts i que fan que l'Usuari visualitzi la publicitat o certs Continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats). Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, l'Usuari podrà explorar el seu disc dur seguint el manual d' instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta "C" (o la unitat de disc corresponent "/Windows/cookies" ) per conèixer amb més detall cada servidor des d'on s'envien les cookies.

Proposta educativa

La nostra proposta educativa té com a objectius prioritaris:

 • Una amplia formació intel.lectual i humana mitjançant l'estudi, el treball i l'esforç, l'atenció a la diversitat i la potenciació dels valors humans, a fi d'aconseguir el ple desenvolupament de la personalitat de l'alumne.
 • Pretenem que els nostres alumnes apreguin a aprendre.
 • Coneixement progressiu de la llengua anglesa, a partir de P3, com a llengua d'ús.
 • El nostre projecte educatiu inclou una metodologia oberta i flexible capaç d'integrar en cada moment els avenços pedagògics i tecnològics per tal de mantenir-nos en constant actualització.
 • Desvetllar la inquietud per la recerca, l'estudi i la il.lusió per la feina ben feta que possibiliti l'èxit en els estudis superiors i en el món del treball.
 • Ampli desenvolupament de l'acció Tutorial, Orientació Professional i psicològica a fi d'ajudar l'alumne al seu propi coneixement i autoestima.
 • Oferim, en definitiva, un ensenyament de qualitat des de l'Educació Infantil (3 anys) fins al final de l'E.S.O. (16 anys).

 

Què ens mou?

Les llengües

 • Llengua catalana: El català és la llengua vehicular i d'aprenentatge de la comunitat escolar. La cultura catalana (literatura, costums, música, festes) està present en la vida quotidiana del nostre centre. Els nostres alumnes han d'assolir un molt bon domini de la nostra llengua.

 • Llengua castellana: El castellà és una llengua de coneixement oral i escrit que s'utilitza apropiadament com a font d'informació i vehicle d'expressió. Com a escola que forma part del sistema educatiu del nostre país, treballem per garantir el domini de les dues llengües oficials un cop finalitzat l'ensenyament obligatori.

 • Llengua anglesa: L'anglès té molta importància. L'aprenentatge de l'anglès sempre ha estat un punt fort de l'escola. Ara ens estem reinventant. L'aprenentatge de l'anglès està vinculat a projectes de cooperació internacionals on entrem en contacte amb alumnes de parla anglesa d'altres països. La realització de sessions es desenvolupen amb eines i estratègies lligades a les competències bàsiques i a les noves tecnologies.

 

La comunicació escrita

 

Ens hem d’adaptar a la societat actual i treballar amb la finalitat que l’aprenentatge sigui significatiu i que els alumnes siguin més competents en l’expressió escrita. Cal tenir clar que l’escriptura és important a l’escola perquè és important fora de l’escola, i no al revés. L’expressió escrita que utilitzem en el dia a dia està canviant, però això no treu que sigui igual d’important com sempre el saber expressar-se correctament per escrit.

Les noves tecnologies

L'escola s'ha d'adaptar als nous temps. Les noves tecnologies faciliten noves eines que afavoreixen altres metodologies. Les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement són valorades com una important eina del desenvolupament competencials dels alumnes i com a potent mitjà de comunicació per la comunitat educativa.

L'educació del futur des del present. L'aplicació d'aquest principi es pot veure en la gestió de les aules, la presència dels llibres digitals i el projecte educatiu 1X1 (actualment a l'ESO).

La cultura de l'esforç

Des de l'escola volem educar perquè els alumnes adquireixin capacitat d'esforç, perquè l'hauran de conrear tota la seva vida i sense aquest esforç els serà difícil progressar. L'esforç no és un fi en si mateix, però si un mitjà que facilita assolir determinats objectius. Com deia Picasso: "Quan m'arribi la inspiració, que em trobi treballant".

El medi ambient i sostenibilitat

La nostra escola engega un camí cap a la sostenibilitat i respecte al medi ambient. No estem parlant d’una proposta teòrica, sinó d’un llibre viu, que s’escriu i s’escriurà de les experiències fetes a l’escola i del diàleg entre els alumnes i el professorat. A través del programa Agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona ens ajudaran a estimular el pla d’acció orientat a la millora de l’entorn. Intervindran en el pla totes les etapes i es faran diferents tipus d’activitats. Volem una escola més verda, més sostenible (com diuen des del Departament d’anglès les 3 erres (the 3 R’s) de Reduir, Reutilitzar i Reciclar).

 

Què volem ser?

 • Més competencialsAdquirir eines necessàries per entendre el món en que estem creixent i que ens guiïn per actuar. Treballar procedimentalment i significativament.

 • Més dinàmics lingüísticament: Dominar cada cop més la nostra llengua i incrementar el domini del castellà i l'anglès. Afavorir el plurilingüisme de l'alumnat.

 • Més treballadors: Esforçar-nos per millorar. No n'hi ha prou a tenir coneixements, cal una bona actitud que ens permeti vehicular els coneixements apresos i els procediments adquirits.

 • Més solidaris: Sols no ens en sortim. Necessitem cooperar, establir nexes...
  La solidaritat és un sentiment ampli que s'ha creat sobre l'estreta relació entre la felicitat de cadascú i la felicitat de tots.

 

Proposta educativa

L'ESCOLA QUE VOL APRENDRE I NO S'ATURA

Projecte de gestió integrat de 3 a 16 anys basat en: 

 • el creixement personal de l’alumne: valors, autonomia, presa de decisions,…

 • la inquietud per la recerca.

 • l’ús de les llengües estrangeres.

 • el seguiment en els canvis d’etapa.

 • l’acció tutorial : orientació professional i psicològica.

 

L'EDUCACIÓ INTEGRAL

Formem als nostres alumnes personal i intel·lectualment implicant-los en el propi aprenentatge, mitjançant: 

 • Aprendre a ser: L’autonomia, la responsabilitat, i el criteri en les tasques diàries de l’escola. 

 • Aprendre a viure junts: El saber resoldre conflictes amb actituds de tolerància i respecte. El saber compartir amb els grans i els petits. 

 • Aprendre a fer: El treball en equip i cooperatiu per a resoldre situacions difícils. 

 • Aprendre a conèixer: La curiositat, l’interès i les eines per l’elaboració dels projectes.

 

LA METODOLOGIA 

 • L’aprenentatge actiu: l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge.

 • Aprenentatge significatiu i competencial.

 • La motivació: aprenentatge progressiu des dels coneixements inicials de l’alumne.

 • El treball cooperatiu: aprenentatge entre iguals.

 • L’atenció a la diversitat: formació personalitzada atenent els diferents ritmes d’aprenentatge.

 • El professorat: l’animador de l’aprenentatge que vetlla pel progrés qualitatiu de l’alumne.

 • El mètode avaluatiu: avaluació continua, integradora i global.

 • Escola Educat 2.0, treballar aprofitant les noves tecnologies.

 

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 

 • Entrevista inicial: per alumnes nous.

 • Reunió de curs: informació sobre aspectes generals del curs.

 • Entrevista individual: per parlar de l’alumne.

 • Pre avaluacions: per ajudar a l’alumne a redefinir el seu procés d’aprenentatge.

 • Informes trimestrals: per a informar de l’evolució de l’alumne.

 • Presència de les famílies a través de voluntariat.

 

ACTIVITATS CULTURALS 

 • Sortides: Per a complementar l’aprenentatge d’aula.

 • Colònies: Estades de 3 i 4 dies de convivència des de P3.

 • Festes i tradicions: celebració de les festes dels món que ens envolta.

 

OBJECTIUS PEL CURS 2015-2016

Aquest curs 2015-2016 girarem entorn a uns objectius que hem anat treballant al llarg d’aquests darrers cursos.

Els nostres objectius principals són:

- Més sostenibles i més verds: Un cop iniciat el projecte de Medi ambient i Sostenibilitat, hem pogut veure que som capaços d’anar endavant i ens hem refermat com a escola de la xarxa Escoles + Sostenibles. Aquest curs volem aprofundir en el projecte. Seguirem amb la recollida selectiva de la brossa (amb la continuïtat de la recollida solidària de taps) i, d'altra banda, ampliarem els espais verds de l'escola amb la construcció d’ horts verticals.

Totes aquestes accions volem que arribin a tota la comunitat educativa, sempre partint del concepte que els alumnes han de ser els màxims protagonistes i s'han de fer seu el projecte (participar, aportar idees...).

S’afirma la sostenibilitat!

 

-La solidaritat en el dia a dia: Ja són 4 anys del projecte de cooperació internacional Mirada Oberta. Un projecte que segueix endavant gràcies a l’esforç de tota la comunitat educativa. Volem guanyar presència en la solidaritat del dia a dia, la solidaritat com a valor, tot recuperant activitats relacionades amb la nostra unió amb Gàmbia (hem creat una comissió de mestres i professors per fer un seguiment curricular).

Francesc Torralba escriu:

La solidaritat neix d’una actitud interior i es tradueix en un gest que té com a finalitat prestar ajuda a l’altre [...]és experimentar que tots els éssers humans, més enllà de les legítimes diferències que ens separen, formem part d’un Tot més gran que les nostres particularitats. [...]

Sols no ens en sortim. Necessitem cooperar, establir ponts i nexes”

Es manté la solidaritat!

 

-Aprenentatge competencial: Ja fa temps que es parla de les competències bàsiques dins de l’ ensenyament. Aquest curs ja tenim el nou currículum competencial, però això no significa que apliquem aquest enfocament perquè ens ho marca el Departament d’Ensenyament. La nostra escola des de fa temps creiem en l’aprenentatge significatiu i competencial.

Un aprenentatge basat en la integració de coneixements que ja posseeix l’alumne, la funcionalitat dels aprenentatges, la contextualització, l’increment de l’autonomia, la participació i la implicació personal.

Seguim introduïm situacions de treball basades en la interdisciplinarietat, l’aprenentatge basat en problemes i aquest curs potenciarem la creativitat dels nostres alumnes amb diferents estratègies de pensament. Situacions que cada cop aniran tenint més presència al llarg dels propers cursos.

 

Seguim amb les competències bàsiques i anem cap el canvi metodològic que no s’atura!